YAZI İŞLERİ SERVİSİ

                                     

                   YAZI İŞLERİ SERVİSİ´NİN GÖREVLERİ  

   GENEL EVRAK :  

Belediyenin diğer Müdürlük ve birimlerinden gelen, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere zimmet veya posta yoluyla gönderilen evraklarla, belediyemize diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gelen evraklar zimmet ve posta yoluyla alınıp, ilk kayıtları yapılarak, belediye içindeki ilgili müdürlüklere yine zimmet usulü gönderilmiş, Müdürlüğümüzün ve diğer Müdürlüklerin, gelen ve giden evrakları bilgisayar ortamında kayıt işlemleri ve evrak kuryeliği Yazı İşleri Müdürlüğünce genel evrak birimi adı altında yapılmaktadır.

 

Evrak ve dilekçeler, kayıt işlemleri yapılıp, üst makamların bilgisine sunularak, gereği ve bilgi için ilgili servislere zimmet usulü teslim edilmektedir.
    

    MECLİS KALEMİ:

  

 Belediyende müstakil bir Meclis Kalemi olmayıp, karar organı olan belediye meclisinin faaliyetleri ve sekreterya hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

 Belediye Meclisi, 2009 yılı içerisinde, tatil ayı hariç  her ay düzenli olarak olağan toplantılar yapılmıştır. Toplantının gerekli ilanları yapılarak gündemleri kanun gereği, süresi içerisinde meclis üyelerinin adreslerine ulaştırılmaktadır.
  

   ENCÜMEN KALEMİ:

 

 Belediyende müstakil bir Encümen Kalemi olmayıp, Encümen faaliyetleri ve sekreterya hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

    PERSONEL İŞLERİ:

 

 Belediyende müstakil bir Personel Müdürlüğü olmayıp, bu faaliyetler Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuat, kararname, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak personel iş ve işlemleri yürütülmektedir.

 

Memur ve işçi personelin atama, terfi, yer değiştirme, ayrılma, nakil, emeklilik, izin, disiplin ve ilgili özlük işleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

 

Memurların 2009 yılı Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatlarına ait vizeleri ile geçici işçilerin 2009 yılı Mali Yılı Bütçe Kararnamesi gereği Kaymakamlık Makamından vizeleri alınmaktadır.

 

Mesai takip cetveli düzenlenerek belediyede çalışan personelin mesaiye geliş ve gidişleri kontrol altına alınmaktadır.

Müdürlük ve birimlerde çalışan personellere iş ve hizmetin yürütülmesinde mevzuat ve uygulamada yol gösterilmiş, yardımcı olunmaktadır.