İMAR VE FEN İŞLERİ SERVİSİ

                       İMAR VE FEN İŞLERİ SERVİSİ´NİN GÖREVLERİ

          Belediye sınırları içerisinde her türlü yapım, bakım ve onarım işlerini planlamak, projelendirmek, uygulamak
  
          Mahallelerimizin cadde, sokak, bulvar, meydan, park, bahçe, Pazar yeri, refüj, tretuar ve diğer umuma açık alanların süpürülmesi ve çöplerinin toplanması – çöp döküm alanına naklinin gerçekleştirilmesi
           Haşere ile mücadele ilaçlama hizmetinin verilmesi
  
         Eski yapıların yıkımı, muhtelif boya işleri, çocuk oyuncaklarının tamiri, oturma elemanı ve çöp kovası ile konteyneri  temin etmek
 
          Kış mevsiminde tuzlama - karla mücadele edilmesi, kar ve tipi dolayısıyla kapanan mahalle yollarının açılması
 
        Numarataj hizmetinin verilmesi
 
          Su, kanal ile ilgili her türlü sorunların çözümünde vatandaşlara yardımcı olmak.  
        
        4734 sayılı yasa kapsamında alınacak olan mal, mamul hizmet için gerekli işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 
        Belediyemize ait her türlü taşınmaz malın bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin takibi.
 
         Belediyemizin tüm mahallelerindeki yeşil alan, park alanları ve ağaç dikim alanlarının bakım, onarım, yeşillendirme çalışmalarının yürütülmesi
 
       Yolların imar planına uygun olarak trafiğe açılması için yeni yol açımı ve stabilizasyonu, beton parke vb. (Kilit taşı, bordür ve yağmur oluğu işçiliklerinin yaptırılması)
 
       Toprak döküm sahalarının tespiti – denetleme
  
         Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakların kayıt işlemlerini ve iş akışını takip etmek.
  
       Yaptırılan ihaleli işlerin, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kontrolünün yapılması. Yaptırılan ihaleli işlerin, metrajlarının yapılması ve hak edişlerinin hazırlanması ve iş bitiminde kesin hesabının yapılması.
 
       Encümen Kararlarının tebliği ve alınan yıkımların yapılması.