ZABITA MEMURLUĞU

                                                                                                                                              

                                  ZABITA MEMURLUĞU´ NUN GÖREVLERİ

Belediye Karar Organlarının almış olduğu kararlarla ilgili emir ve yasakları uygulamak,

Seyyar satıcılarla mücadele çalışması,

Ana arter, yol ve meydan işgallerinin kaldırılması,

Kaçak ilan ve reklamların önlenmesi, 

Dilencilerle mücadele çalışmaları,

Trafik çalışmaları ve toplu taşım araçlarının denetimi,

Gayri Sıhhi müesseselerin denetimi,

GSM dışında kalan müesseselerin kontrolü

Belediyenin ruhsatına tabi olmayan muhtelif işyerlerinin denetimi,

Kaçak et denetimleri,

Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortak denetim çalışmaları,

Gecekondu ile mücadele,

Ana arterlerde kazı Çalışmaları kontrolü,

Sebze-Meyve ve Su Ürünleri halinde Yapılan Çalışmalar,

Yıkım Çalışmaları,

Zabıta Müdürlüğüne bildirilen şikayetler,

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Yapılan İşlemler,

Kontrol noktaları ve denetim ekiplerinin Çalışmaları

Ulusal Bayram törenlerini yönetmek

Belediye sınırları içerisinde Belde düzeni ve Belde halkının huzurunu sağlamak,