EVLENDİRME MEMURLUĞU


 

 EVLENDİRME  MEMURLUĞU

Nikah Memuru  : Nuriye KARADUMAN   

 İletişim : 0 372 3272353

 

 

NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ 

Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci  gün evlenebilirler. Nikah gün ve saat rezervasyonu müracaat sırasında ve müracaatı takip eden 5(beş) ayı geçmeyecek şekilde yapılmaktadır.

Müracaat evrakları, alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.
( Evrak geçerlilik süresi 180 gün olarak hesaplanacaktı
.r )

Kayıt ve müracaatlar sabah 08:30-11:30 öğleden sonra 13:30-16:30 arasıdır

EVLİLİK BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER:

18 yaşını dolduran ve çiftlerden birinin Kandilli´de ikamet etmesi  durumunda evlendirme ve izin belgesi başvurusunda aşağıdaki belgeleri getirmeleri yeterlidir.İkamet adresi Nüfus Müdürlüğü Adrese dayalı KPS de(kimlik paylaşım sistemi.MERNİS) kaydı olmalıdır. KPS de ikametgah kaydı olmayanların Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

1. Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC kimlik no´lu  resimli nüfus cüzdanları
TC kimlik no´lu olmayan, yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.
NÜFUS CÜZDANLARI DIŞINDA Kİ KİMLİKLER YASA GEREĞİNCE KABUL EDİLMEMEKTEDİR

 (Evlendirme Yönetmeliği Md.18)

2. 6´şar adet  vesikalık resim
Resimler renkli ve ön cepheden baş açık, inkilap ilkelerine uygun olarak sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın,çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir.

FOTOKOPİ VE KOPYA RESİMLER  GEÇERSİZDİR.BU GİBİ RESİMLER KESİNLİKLE KABUL EDİLMEZ.

3.Aile Sağlık Hekiminizden alınan EVLENME SAĞLIK  RAPORU
 ( Raporlar resimli, imzalı ve kaşeli olmalıdır ) 

    Not: Aile Sağlık Hekiminizi http://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/ adresinden öğrenebilirsiniz.

4. A – 4 büyüklüğünde  zarf (Kırtasiyeciden alınacak.)


İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra gün için müracaat edilecektir.Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir.

 

EVLENME İZİN BELGESİ

Kandilli Belediyesi Evlendirme Dairesi dışın da nikah kıydırmak isteyenler Kandilli´de ikamet etmesi durumunda istenilen evrakların eksiksiz olması halinde İZİN BELGESİ verilir

Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler

BAYANLARIN KIZLIK SOYADLARINI KULLANMAK İSTEYENLER

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, Evlendirme memuruna kayıt  anında söylemeleri gerekmektedir,  soyadı dilekçe sistemden çıktı olarak alınmakta olup Evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.

EVLENEN ÇİFTLERİ YAŞLARI

 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni,veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile, 16 yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir.Veli (anne-baba)  izni noterden tasdikli veya müracaat sırasında kimlik asılları ve fotokopileri ile gelinecektir.

BAYANLARIN İDDET MÜDDETİ

   Boşanmış,evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın,boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez.Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde,kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır.4721 sayılı T.M.K. 132 md. ve evl.yönetmeliği 15/c md. NOT: Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur.

      YABANCI EVLİLİKLER

  Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını,soyadını,anne baba adı ile doğum tarihini,medeni halini (bekar,boşanmış,dul gibi) ve evlenmesine engel halinin bulunup,bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve  usulune göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet  belgesi kabul edilir. Evlenme Yönetmeliği 20.md   

      Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için alınacak belgeler hakkında Evlendirme Dairemizin 0 3723272353 no´lu telefonlardan bilgi alınabilir. 

           

MAL AYRILIĞI TALEBİ

Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına koyulur.

            ŞAHİTLİK ŞARTLARI : EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

         Madde 28 - Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. Görüşleri itibarıyla mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir. 

          Şahitlik yapacakların T.C kimlik nolu nüfus cüzdanı veya ehliyetlerinin olması ve istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.