696 SAYILI KHK KAPSAMINDA İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SÜRECİ!
   

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SÜRECİ!

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN  SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SÜRECİ AŞAMALARI: