696 SAYILI KHK KAPSAMINDA BELEDİYE PERSONEL ŞİRKETİNE GEÇİŞ YAPILACAKLARA AİT LİSTE!
   

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA BELEDİYE PERSONEL ŞİRKETİNE GEÇİŞ YAPILACAKLARA AİT LİSTE!

NOT:  Arşiv kaydı ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananlar, listede yer alsa bile reddedilecektir.