ŞEHİTLİK MAHALLESİ KADASTROSU ASKIYA ÇIKARILDI!
   

 ŞEHİTLİK MAHALLESİ KADASTROSU ASKIYA ÇIKARILDI!

ŞEHİTLİK  MAHALLESİNDE YAPILAN 2/B UYGULAMALARINA YÖNELİK KADASTRO ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK ASKIYA ÇIKARILDI.


BELDEMİZ ŞEHİTLİK MAHALLESİNDE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN PARSELLERDE 2/B KADASTRO ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞ OLUP, HAZIRLANAN İLAN CETVELLERİ 30.03.2016 TARİHİ İTİBARİYLE  BELEDİYE İLAN PANOSUNA ASILMIŞTIR. ASKI CETVELLERİ 28/04/2016  TARİHİNDE ASKIDAN İNDİRİLECEKTİR.
 
ŞEHİTLİK MAHALLESİNDE KADASTRO ÇALIŞMA ALANI SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN  20/6/1973 TARİHLİ VE 1744 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2 NCİ MADDESİ İLE 29/9/1983 TARİHLİ  VE 2896 SAYILI , 5/6/1986 TARİHLİ VE 3302 SAYILI KANUNLARLA DEĞİŞİK 2 NCİ MADDESİNİN (B) BENDİNE GÖRE ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARINCA HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN EK4 ÜNCÜ MADDESİ VE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.05.2012 TARİH VE 2012/5 SAYILI GENELGESİ KAPSAMINDA, TAŞINMAZ MALLARIN KADASTRO SONUÇLARINI, BU TAŞINMAZ MALLARA TAKDİR EDİLEN DEĞERLERİ VE KADASTRO KOMİSYONUNA YAPILMIŞ OLAN İTİRAZLARIN SONUÇLARI ASKI İLAN CETVELİNDE, SINIRLARI İSE PAFTA OZALİT KOPYALARINDA GÖSTERİLMİŞTİR.

BU CETVELLER İLE TAŞINMAZ MALLARIN KONUMLARINI GÖSTERİR PAFTA OZALİT KOPYALARININ İNCELENEREK, CETVELLERDE YAZILI TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE MÜLKİYET VE MÜLKİYETTEN GAYRI  AYNİ VE ŞAHSİ HAK İDDİASINDA BULUNANLAR İLE SINIRLARIN TESPİTİNDE HATA OLDUĞUNU İDDİA EDENLERİN, İLAN MÜDDETİ OLAN30/03/2016 İLA 28/04/2016 TARİHLERİ ARASINDA  EREĞLİ KADASTRO MAHKEMESİ´NDE DAVA AÇMALARI VE DAVA AÇILDIĞINA DAİR MAHKEMEDEN ALINACAK BELGENİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ´NE  İBRAZ EDİLMESİ, DAVA AÇILMAYAN TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KADASTRO İŞLEMLERİNİN KESİNLEŞTİRİLECEĞİ, 3402 SAYILI KANUNUNUN 11 NCİ MADDESİ UYARINCA DUYURULUR.