ASKI İLANI
   

ASKI İLANI

04.03.2022 tarih ve 2022/6 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kaydedilen İlave İmar Planı Değişikliği´ne ait paftalar ve açıklama raporları, 11.03.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile ilan edilmek üzere Belediyemiz İlan Panosuna asılmıştır.