ASKI İLANI
   

ASKI İLANI

 06.06.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kaydedilen Şehitlik Mahallesi İlave İmar Planı Değişikliği´ne ait paftalar ve açıklama raporları, 14.06.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile ilan edilmek üzere Belediyemiz İlan Panosuna asılmıştır.